Venemaa liikluseeskirjad

Venemaa liikluseeskirjad

1. SDA RF. Üldsätted

2. Juhtide üldised kohustused

3. Spetsiaalsete signaalide rakendamine

4. Jalakäijate kohustused

5. Reisijate kohustused

6. Foorid ja liiklusmärgid

7. Alarmi ja hoiatuskolmnurga rakendamine

8. Liikumise algus, manööverdamine

9. Sõidukite asukoht sõiduteel

10. Liikumiskiirus

11. Möödumine, edasiliikumine, vastassõitmine

12. Peatumine ja parkimine

13. Ristmik

14. Ülekäigurajad ja marsruudisõidukite peatused

15. Liikumine raudteetrasside kaudu

16. Liiklus maanteedel

17. Liikumine elamurajoonides

18. Marsruudisõidukite prioriteet

19. Väliste tulede ja helisignaalide kasutamine

20. Mootorsõidukite pukseerimine

21. Treeningsõit

22. Inimeste vedu

23. Kaubavedu

24. Täiendavad liiklusnõuded jalgratturitele ja mopeedijuhtidele

25. Lisanõuded hobuvankrite liikumisele, samuti loomade juhtimisele

26. Sõidu- ja puhkeaja piirangud

×