Privaatsusleping

 1. Lepingu objekt.
  • See leping kehtib AvtoTachki.com veebisaidi kohta ja on sõlmitud nende saitide kasutaja ja saitide omaniku (edaspidi AvtoTachki.com) vahel
  • Selle lepinguga kehtestatakse Kasutaja isikuandmete ja muu teabe saamine, säilitamine, töötlemine, kasutamine ja avalikustamine, mida AvtoTachki.com saab saitide kasutajatelt. Isikuandmed täidab Kasutaja.
  • AvtoTachki.com saidi mis tahes saidile lisamiseks teavet, teadaannet, saidi kasutamist peab kasutaja hoolikalt lugema käesolevat lepingut ja väljendama oma täielikku nõusolekut selle tingimustega. Selle lepinguga täieliku lepingu kinnitamine on saidi kasutamine kasutaja poolt.
  • Kasutajal ei ole õigust teavet, teateid postitada, saiti kasutada, kui ta ei nõustu käesoleva lepingu tingimustega või kui ta pole jõudnud täisealiseks, kui tal on õigus lepinguid sõlmida või kui ta ei ole selle ettevõtte volitatud isik, kelle nimel teave postitatakse, teadaanne.
  • Saiti kasutavatele saitidele teavet postitades sisestab Kasutaja isikuandmed või esitab need andmed muul viisil ja / või tehes mis tahes toiminguid saidil ja / või kasutades Saidi mis tahes osa, annab Kasutaja oma ühemõttelise nõusoleku käesoleva lepingu tingimustele ja annab AvtoTachki.com-ile õiguse saada, säilitada, töödelda, kasutada ja avaldada kasutaja isikuandmeid vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.
  • See leping ei kehti ja AvtoTachki.com ei vastuta kasutaja isikuandmete ja muu teabe vastuvõtmise, säilitamise, töötlemise, kasutamise ja avalikustamise eest kolmandatele isikutele, kes ei kuulu AvtoTachki.com omandisse ega halda neid, ning isikutele, kes ei ole AvtoTachki töötajad .com, isegi kui Kasutaja on nende isikute saitidele, kaupadele või teenustele juurde pääsenud, kasutades AvtoTachki.com või uudiskirja. Konfidentsiaalne on käesoleva lepingu mõistes ainult teave, mis on salvestatud saidi andmebaasi krüptitud olekus ja on kättesaadav ainult saidile AvtoTachki.com.
  • Kasutaja tunnistab, et hooletu suhtumise korral oma isikuandmete ja autoriseerimisandmete ohutusse ja kaitsesse võivad kolmandad isikud saada volitamata juurdepääsu kontole ning isiku- ja muudele kasutajaandmetele. AvtoTachki.com ei vastuta sellise juurdepääsuga tekitatud kahjude eest.
 2. Isikuandmete hankimise kord.
 1. AvtoTachki.com võib koguda isiklikke andmeid, nimelt: nimi, perekonnanimi, sünniaeg, kontaktnumbrid, e-posti aadress, kasutaja ja elukoha piirkond ja linn, tuvastamiseks parool. Samuti võib AvtoTachki.com koguda muud teavet:
  • Küpsised sõltuvate teenuste osutamiseks, näiteks andmete salvestamine ostukorvi külastuste vahel;
  • Kasutaja IP-aadress.
 2. Kogu teave on meie poolt kogutud sellisena nagu see on ja see andmete kogumise käigus ei muutu. Kasutaja vastutab täpse teabe, sealhulgas isikuandmete kohta. AvtoTachki.com-l on õigus vajadusel kontrollida pakutava teabe õigsust ning nõuda edastatud teabe kinnitust, kui see on vajalik Kasutajale teenuste osutamiseks.
 3. Kasutaja kohta teabe kasutamise kord.
 4. AvtoTachki.com võib kasutada teie nime, piirkonda ja linna, kus elate, e-posti aadressi, telefoninumbrit, parooli, et tuvastada teid AvtoTachki.com kasutajana. AvtoTachki.com võib kasutada teie kontaktandmeid meie uudiskirja töötlemiseks, nimelt teile uute võimaluste, tutvustuste ja muude AvtoTachki.com-i uudiste teavitamiseks. Kasutaja saab alati oma kontaktandmete abil keelduda posti saatmisest. Isikuandmete töötlemine võib toimuda tsiviilõiguslike suhete, maksu- ja raamatupidamissuhete rakendamiseks, teenuste osutamise lepinguliste kohustuste täitmiseks, saiditeenusele juurdepääsu võimaldamiseks, kliendi kui saidi kasutaja tuvastamiseks, teenuste osutamiseks, teenuste pakkumiseks, töötlemiseks maksed, postiaadressid, boonusprogrammide loomine ja rakendamine, kommertspakkumiste ja teabe saatmine posti teel, e-posti teel, uute teenuste pakkumine, mis tahes muu teabe edastamine peale lepingu eseme, arveldustehingute sooritamine, aruandlus, raamatupidamise ja juhtimisarvestuse pidamine, kvaliteedi parandamine teenuste pakkumine, saiditeenuste pakkumine, teabe postitamine, klienditeated isikuandmebaasi omaniku saidil, saidiga töö lihtsustamine ja selle materjalide täiustamine.
 5. Andmebaasile juurdepääsu võimaldamise tingimused.
 6. AvtoTachki.com ei edasta isikuandmeid ja muud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud allpool sätestatud juhtudel. Kasutajad on vastavalt käesolevale lepingule andnud saidile "AvtoTachki.com" õiguse avaldada isikuandmeid ja muud kasutajate teavet, ilma et see piiraks kehtivusaega ja territooriumi, kolmandatele isikutele, kes pakuvad teenuseid saidile "AvtoTachki.com", kuid mitte ainult tellimusi, makseid, pakke. Kolmandad isikud saavad kasutajate teavet kasutada ainult siis, kui nad pakuvad teenuseid AvtoTachki.com-le ja ainult teenuse osutamiseks vajalikku teavet. Samuti on isikuandmete avaldamine ilma Kasutaja või tema volitatud isiku nõusolekuta seadusega määratud juhtudel lubatud ja ainult riigi julgeoleku, majandusliku heaolu ja inimõiguste huvides, kuid mitte ainult:
  • selliste riigiasutuste mõistlike taotluste korral, kellel on õigus selliseid andmeid ja teavet nõuda ja vastu võtta;
  • juhul, kui AvtoTachki.com arvates rikub Kasutaja käesoleva lepingu tingimusi ja / või muid AvtoTachki.com ja Kasutaja vahelisi lepinguid.
 7. Kuidas seda teavet muuta / kustutada või tellimusest loobuda.
 1. Kasutajad saavad seda igal ajal teha muuta / kustutada isiklik informatsioon (telefon) või tellimusest loobuda. AvtoTachki.com mõnede funktsioonide töö, mille jaoks on vaja teavet kasutaja kohta, võidakse peatada alates teabe muutmise / kustutamise hetkest.
 2. Kasutaja isikuandmeid säilitatakse seni, kuni Kasutaja need kustutab. Kasutaja piisavaks teavitamiseks isikuandmete kustutamise või muu töötlemise kohta saadetakse kiri (teave) kasutaja määratud e-posti aadressile.
 3. Teabe kaitse.
 1. AvtoTachki.com võtab kõik vajalikud meetmed andmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Need meetmed hõlmavad eelkõige andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise siseauditit ning turvameetmeid, kõik andmed, mida AvtoTachki.com kogub, on salvestatud ühte või mitmesse turvalisse andmebaasiserverisse ja neile ei pääse juurde väljaspool meie korporatsiooni võrgud.
 2. AvtoTachki.com pakub juurdepääsu isikuandmetele ja teabele ainult neile AvtoTachki.com töötajatele, töövõtjatele ja agentidele, kellel on seda teavet vaja meie nimel tehtavate toimingute teostamiseks. Nende isikutega on sõlmitud lepingud, milles nad kohustuvad hoidma konfidentsiaalsust ja nende kohustuste rikkumise korral võidakse neid karistada, sealhulgas vallandada ja kriminaalvastutusele võtta. Kasutajal on õigused, mis on ette nähtud 1. juuni 2010. aasta Ukraina seadusega "Isikuandmete kaitse kohta" N 2297-VI.
 3. Küsimuste korral kontaktaadress.
 4. Kui teil on teie esitatud teabe suhtes küsimusi, soove, kaebusi, võtke meiega ühendust e-posti teel: support@www.avtotachki.com... Kasutajale võidakse kirjalikul taotlusel ning tema isikut ja volitusi tuvastava dokumendi esitamisel anda teavet andmebaasi asukoha kohta teabe hankimise korra kohta.
 5. Muudatused privaatsuseeskirjades.
 6. Võime selle privaatsuseeskirja tingimusi muuta. Sellisel juhul asendame tingimuste lehel versiooni, seega vaadake leht perioodiliselt üle. https://avtotachki.com/privacy-agreement Kõik lepingu muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest. Saiti kasutades kinnitab Kasutaja, et nõustub privaatsuspoliitika uute tingimustega selles versioonis, mis kehtis ajal, mil Kasutaja Saiti kasutab.
 7. Lisatingimused.
 1. AvtoTachki.com ei vastuta kahjude või kahjude eest, mis on tekkinud Kasutajal või kolmandatel isikutel käesoleva lepingu tingimuste, saidi kasutamise juhiste, andmete postitamise korra ja muude tehniliste probleemide vääriti mõistmise või valesti mõistmise tagajärjel.
 2. Juhul kui leitakse, et mõni privaatsuspoliitika säte, sealhulgas mis tahes ettepanek, klausel või selle osa, on seadusega vastuolus või on kehtetu, ei mõjuta see ülejäänud sätteid, mis ei ole seadusega vastuolus, need jäävad täielikult jõusse ja kehtivad kehtetut sätet või sätet, mida ei saa rakendada ilma lepinguosaliste edasiste meetmeteta, loetakse muudetuks, parandatuks ulatuses, mis on vajalik selle kehtivuse ja rakendamise võimaluse tagamiseks.
 3. See leping kehtib Kasutaja suhtes alates saidi kasutamisest, sealhulgas reklaami esitamisest, ja kehtib seni, kuni sait salvestab kasutaja kohta mis tahes teavet, sealhulgas isikuandmeid.
 4. Selle privaatsuspoliitikaga nõustudes nõustute ka sellega Privaatsuspoliitika ja kasutustingimused Google.
×