Venemaa liiklusmärkide tüübid

Venemaa liiklusmärkide tüübid

Liiklusmärgid ja sildid 1. Hoiatussildid

Liiklusmärgid ja sildid 2. Prioriteetsed märgid

Liiklusmärgid ja sildid 3. Keelumärgid

Liiklusmärgid ja sildid 4. Kohustuslikud märgid

Venemaa liiklusmärkide tüübid 5. Erimääruste märgid

Liiklusmärgid ja sildid 6. Teave ja infosildid

Liiklusmärgid ja sildid 7. Teenindusmärgid

Liiklusmärgid ja sildid 8. Plaadid teeviitadele

Horisontaalsed ja vertikaalsed märgised

Põhisätted sõiduki kasutuselevõtuks

Vigade loetelu, milles sõiduki kasutamine on keelatud

×